legalizacija-kuca.com

Switch to desktop Login

Troškovi legalizacije

Visina troškova legalizacije se ne može jednoznačno odrediti jer ovisi o više faktora kao što su: veličina objekta, smještaj objekta, lokacija itd.. Troškovi koje će svaki vlasnik zgrade, koja se legalizira, morati platiti su sljedeći:

  • Komunalna naknada (uplata ide lokalnoj samoupravi)
  • Vodni doprinos (uplata ide Hrvatskim vodama)
  • Naknada za zadržavanje u prostoru (prije je za to bio naziv - kazna) koja ovisi o smještaju objekta, odnosno ovisi u kojoj se zoni objekt nalazi
  • Za sve objekte - Geodetska snimka objekta koju je izradio ovlašteni geodet, ukoliko nezakonito izgrađena zgrada nije ucrtana u katastarskom planu (znači, ukoliko je objekt ucrtan u katastarskom planu geodetska snimka nije potrebna)
  • Za objekte veće od 400 m2 - arhitektonski snimak izrađen od ovlaštenog arhitekta
  • Za objekte veće od 400 m2 – izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da je zgrada sigurna za korištenje
  • Za objekte manje od 400 m2 – snimka izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni građevinski inženjer ili ovlašteni arhitekt

Okvirna cijena izrade dokumentacije (athitektonski snimak ili snimak izvedenog stanja) ovisi o veličini i složenosti objekta a iznosi od 3 do 6 eura po m2 bruto površine."

legalizacija-kuca.com © Sva prava pridržana.

Top Desktop version